کیفیت بالا در چاپ پرچم در مشهد

راه اندازی اولین خط تولید پرچم در مشهد

به لطف پروردگار و امام مهربانی ها حضرت امام رضا (ع) دیجی پرچم مرکز چاپ پرچم در کشور اقدام به تجهیز و راه اندازی پیشرفته ترین خط تولید پرچم در کشور در شهر مقدس مشهد نمود.

تا بتوانیم نیاز مشتریان خود را از طریق کارگاه های تولیدی خود در تهران و مشهد را پاسخگو باشیم.

زین پس مشتریان عزیز مشهدی میتوانند سفارشات خود را در شهر مشهد مستقیما دریافت نمایند.

چاپ پرچم در مشهد
راهنمای انتخاب پایه پرچم
پارچه پرچم تبلیغاتی
پرچم تبلیغاتی دیجیتال
سفارش پرچم در مشهد