09120863197 digiparcham@gmail.com

فروش پرچم اردن

اردن(jOR) اردن هم نام کشور است و هم نام رود. اردن در لغت به معنی وسیلة پالودن و نیز نوعی ابریشم است. با وجود این ابهام معنی، از قدیم کلمة اردن رایج بوده و گاه نیز به صورت کنعان بکار رفته است. روزگاری بدان مملکت مواب، مملکت ادوم و مملکت جلعاد نیز می‌گفته اند. در دورة جنگهای صلیبی بدان نام ولایتهای مونترال، کرک و مملکت لاتینی اورشلیم نیز داده شده است. در روزگار اخیر به واسطة استعمار انگلیس سرنوشت آن با فلسطین توام بوده است. بدین جهت انگلستان اراضی شرقی رود اردن را ماوراء اردن (Trans Jordan) نامگذاری کرد. کشور اردن مدتی تحت الحمایه انگلستان بود تا آنکه مستقل شد. حکومتی که در ادن بر سر کار آمد از خاندان شریف حسین الهاشمی بود، لذا از سال 1328 ه.ش. کشور اردن نام اردن هاشمی معروف شد. نام رسمی این کشور اردن هاشمی است، و نام بین المللی آن اردن می باشد. پرچم: کشور اردن نیز از رنگ های سنتی دنیای عرب برای پرچم خویش استفاده کرده است. رنگ های سفید و سیاه نشانة خلفای عرب است و رنگ سبز به نشانة پیروی از دین اسلام می باشد، علامت ستاره نیز نشانة وحدت بین دول عرب می باشد. رنگ قرمز در ین پرچم به نشانة حکومت ملک حسین گرفته شده است. ح این پرچم در سال 1921 پذیرفته شده...

تولید پرچم اتیوپی

اتیوپی (ETH) تا سال 1941 م. کشور اتیوپی، حبشه نام داشت نام حبشه از حبش گرفته شده بود. که نام قوم ساکن در آن کشور است. حبش نیز در کتب قدیمی پسرحام، پسر نوح دانسته شده است. نام حبشه از قدیم الایام بدین کشور اطلاق می شد و بیشتر در منابع عربی مورد استفاده قرار می گیرد. صورت اروپایی کلمه حبشه ابی سینیا (abyddina/abosina/abyssinie) است  این نام کمایش در منابع اروپایی همچنان به کار می‌رود. در روزگاران گذشته دو نام دیگر نیز برای اتیوپی امروز مورد استفاده قرار می گرفت: یکی کوش که گفتهاند این نام بدلیل آن بوده است که ساکنان اولیة حبشه کوش ها بوده اند و آنان نیز فرزند شخصی به نام کوش پسر حام پسر نوح بوده اند در تورات نام دولت کوش به صورت کوشیت آمده است. نام قدیمی دیگر حبشه اکسوم بوده است که در اصل نام دولتی بوده که از قرن اول تا ششم میلادی حبشه و قسمتی از سودان حکومت کرده است. بنابر روایایی اکسوم از نسل ملکة سبا بوده و به همین جهت حبشه را کشور سبا نیز گفته‌اند. در سال 1936 م. کشور حبشه مورد حملة ایتالیا قرار گرفت و اشغال شد. ایتالیائی‌ها از مجموعة حبشه، اریتره و سومالی ایتالیا واحدی به نام افریثقای شرقی ایتالیا به وجود آوردند اما با شکست ایتالیائی‌ها در سال 1941 م. در این منطقه ، حبشه بار دیگر مستقل شد و از آن پس نام اتیوپی به وسیلة اروپائیان بدان اطلاق شد و رایج گشت. اتیوپی نامی است که یونانیان باستان به شمال شرقی افریقا(منظور مصر و حبشه) داده بودند و معنای آن سرزمین صورت سوختگان است. اصل این کلمه در لاتین Aethiops...

خرید پرچم اتریش

اتریش(A) اتریش نامی آلمانی است و ماخوذ از دو کلمه اوستر (Oster) به معنی شرق (Reich) به معنای قلمرو امپراطوری است که در مجموع به معنای قلمرو شرقی می باشد. این نام از اواخر قرن هشتم میلادی که شالمانی امپراطور معروف فرانکها این ناحیه را تصرف کرد بدان داده شد زیرا این سرزمین در شرقی‌ترین قسمت امپراطوری فرانک قرار داشت. قلمرو شرقی در آن زمان شامل دو بخش بود یکی اتریش سفلی (Nieder osterrich/lower Austeria) و دیگری اتریش علیا (Ober osterrich/Upper Austria) قبل از قرون وسطی، رومیان اتریش کنونی را نوریکوم (Noriaum) می نامیدند. از دوره شارللمانی نام اتریش باقی ماند چنانکه پس از او نیز آنجا را مرز شرقی (East Mark) می نامیدند. اما اتریش هویت سیاسی مستقل نداشت زیرا در طول سالیان دراز مورد هجوم اقوام ختلف بوده و وحدت اراضی نیز نداشت .اتریش در طول قرون وسطی جزیی از امپراطوری مقدس روم (Hoky Roman Empier) به شمار می آمد که امپراطوری بزرگی در مرکز اروپا بود (-آلمان) در اواخر قرن سیزدهم میلادی شخصی بنام رودلف هاپسبورگ(Hapsburg) بر اتریش کنونی مسلط شد که سرآغاز دورة نوینی در تاریخ این کشور محسوب می شود زیرا با وجود آنکه اتریش یکی از ایالات امپراطوری مقدس روم به شمار می رفت بخاطر آنکه قدرت فراوان یافت و امپراطور نیز گاهی از آن ایالت انتخاب می شد روز بروز اهمیت بیشتر بدست آورد و توانست با پیروزی بر ترکان عثمانی، مجارستان را تصرف کند. در قرن شانزدهم این کشور پادشاهی ارتیش موسوم شد و از قرن هجدهم نام آن به امپراطوری اتریش مبدل گشت. در سال 1806 م.امپراطوری مقدس روم منحل شد و با وجود آنکه اتریش عملاً دولت مستقلی بود...

فروش پرچم اتحادیه جماهیر شوروی

پرچم اتحاد جماهیر شوروی (USSR) اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی کشوری وسیع با بیش از 22 میلیون کیلومتر مساحت است که از این جهت وسیع‌ترین کشور جهان بشمار میآید. این کشور بخش های وسیعی از قاره‌های آسیا و اروپا را قرار گرفته  متشکل ازسرزمینهایی است که هر یک از نظر نام و سوابق تاریخی شرح مفصلی را لازم دارند. مرکز اصلی پیدایش و تکوین این کشور سرزمینهای حدفاصل دریای بالتیک و دریای سیاه بوده است که شهرهایی چون مسکو و کیف در آن واقع شده‌اند و بطور کلی به روسیة اروپایی موسومند. توضیح آنکه جغرافی دانان رشته کوههای اورال را که در شمال دریای خزر از شمال به جنوبی امتداد دارد مرز قارههای آسیا و اروپا می دانندو بخشی از خاک روسیه که در سمت مشرق اورال قرار دارد به روسیة آسیایی و آن قسمت که در غرب کوههای اورال واقع است به روسیة اروپایی موسوم شده اند. چنانکه ذکر شد روسیة اروپایی خاستگاه اولیة کشور بودهو طق قرون متمادی بخصوص چند قرن اخیر محدودة این کشور به حالت امروزی درآمد. در فاصلة قرون پنجم تا هشتم میلادی قومی بنام اسلاو (Slav) درروسیة اروپایی و بخش های وسیعی از اروپای شرقی کنونی تا بالکان ساکن شدند تا آنجا که نه تنها منشا نژادی تعدادی از ملل اروپای شرقی و بالکان اسلاوها هستند، بلکه نام برخی از کشورهای این مناطق نیز از همین کلمه به وجود آمده است. اسلاو در لغت به معنای شوکت و بلند نامی است. در منابع جغرافیایی اسلامی اسلاوها صفلاب نامیده می شوند. برخی ازمنابع منشا اسلاوها را از منقطة کارپات در اروپای شرقی دانسته‌اند. اسلاوها شامل سه گروه عمدهاند: 1- اسلاوهای غربی شامل لهستانی‌ها، چک‌ها،اسلواکهاو… 2-اسلاوهای...

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!